Öppna hjärtat!

Öppna hjärtat DSC_5938

Foto – Adam Klingeteg

YEAH – ÖPPNA HJÄRTAT med Kamelen (Ustrasana). Helt klart en av mina favvo positioner! Den är intensiv men en helt otrolig position för få energi och vakna till liv. Det är en väldigt djup bakåtböjning som öppnar upp hela framsidan av kroppen och stärker baksidan. I början är det viktigt att vara lite försiktig med denna position så gå långsamt in i den och lyssna noga på kroppen.

 

Bakåtböjningar som den här positionen är också kända för att ge oss energi och uppåt känslor så de är perfekta att göra om du känner dig trött eller lite deppig någon dag.

 

Gör så här…

 1. Ställ dig på knä och låt dem vara höftbrett isär. Flexa på fötterna och sätt tårna i mattan.
 2. Sätt händerna i ländryggen och använd dem för att förlänga ryggraden och föra svanskotan nedåt. Spänn låren och rotera dem lätt inåt.
 3. Andas in och lyft bröstet upp mot taket, bredda mellan nyckelbenen och låt skulderbladen gå in mot ryggraden.
 4. Andas ut och börja luta dig bakåt. I början kan det räcka att stanna här tills du ökat upp rörligheten.
 5. När du är redo att gå vidare (lyssna in kroppen), släpp en hand i taget och placera på hälarna.
 6. Till en början behåll huvudet i ett neutralt läge men när det känns bra för nacken kan du släppa ner det bakåt.
 7. Stanna här i fem djupa Ujjayi andetag. Lyssna på ditt andetag, om det stakar sig är det ett tecken på att du gått för djupt in i positionen.
 8. Kom försiktigt ut ur positionen genom att andas in och lyfta upp en hand i taget tillbaka till ländryggen medan du långsamt rätar upp ryggen.
 9. Vila en stund på knä och gör gärna positionen 3-5 gånger. Njut av effekten!!!

 

Om du är sugen på mer yoga spana HÄR.

Kommentera

Skicka Kommentar
Sparar din kommentar...
62kommentarer
 • Reddy Anna Book Best Online Cricket Id Provider in India. Play Popular live matches, 1000+ Casino games. 24/7 Customer Support. Reddy Anna Online Id Instant Approval Process. Reddy Anna Book is an authorized Online betting id provider in India. Get Reddy Anna Online Book Id in minutes for cricket betting.

  Reddy Anna Book 2024-04-05 14:21:05 https://reddyannnabook.in/
  Svara
 • Reddy Anna Book Best Online Cricket Id Provider in India. Play Popular live matches, 1000+ Casino games. 24/7 Customer Support. Reddy Anna Online Id Instant Approval Process. Reddy Anna Book is an authorized Online betting id provider in India. Get Reddy Anna Online Book Id in minutes for cricket betting.

  Reddy Anna Book 2024-04-05 14:20:41 https://www.reddysports.com/
  Svara
 • Winbuzz Top Gaming Cricket Id Provider in India. Bet on Winbuzz Now. Get Instant Winbuzz id

  Winbuzz 2024-04-05 14:20:15 https://winbuzz.company/
  Svara
 • In the fast-paced world of online betting, platforms like laser247 and its counterpart LaserBook247 have emerged as frontrunners, reshaping the landscape of sports wagering with innovative features, diverse betting options, and user-friendly interfaces.

  Laser247 2024-04-05 14:19:52 https://laser247com.in/
  Svara
 • Discover the premium online ID services in India with Winbuzz, your ultimate destination. Acquire your Winbuzz ID instantly for smooth betting. Participate in live tournaments for cricket, soccer, and tennis, and enjoy an array of casino games like poker, roulette, and Teen Patti. Enhance your gaming journey with Winbuzz.

  Winbuzz 2024-04-05 14:15:24 https://winbuzz.ind.in/
  Svara
 • We care about your success, and we want to help your online presence grow naturally. Our aim is simple, use our advanced technology to buy website traffic, enhance your SEO, and make your targeted advertising more effective. This way, you can climb the web rankings quickly and efficiently.

  Virat patel 2024-03-27 11:20:34 https://thetraffics.com/
  Svara
 • We help bring extra visitors to our customers’ websites. Our Free website traffic generator platform is the most effective way to get more views for your pages, by utilizing free search engines and social media referrals.

  Ajay 2024-03-22 12:33:06 https://thetraffics.com/
  Svara
 • Looking for an escape from the ordinary? Dive into the immersive worlds of Reddy Anna, where adventure awaits around every corner. Explore lush landscapes, uncover hidden treasures, and encounter fantastical creatures as you embark on epic quests that will test your courage and cunning. With stunning graphics, engaging storytelling, and endless possibilities, Reddy Anna offers an unforgettable gaming experience that will transport you to new realms of excitement and wonder. Visit: https://reddyannaexch.com/

  Reddy Anna 2024-03-15 05:06:26 https://reddyannaexch.com/
  Svara
 • Immerse yourself in the rich lore and vibrant worlds of Reddy Anna, where every corner is filled with mystery and intrigue. Whether you’re exploring ancient ruins, unraveling dark conspiracies, or uncovering hidden secrets, there’s always something new to discover on this dynamic gaming platform. With a vast array of quests, storylines, and characters to explore, Reddy Anna offers endless opportunities for adventure and exploration. Visit: https://reddyanna.shop/sports-id/

  Reddy Anna 2024-03-15 05:04:24 https://reddyanna.shop/
  Svara
 • Discover a gaming revolution with ReddyAnn, India’s leading online fantasy gaming ID provider. Offering a diverse range of premium gaming IDs, exclusive developer partnerships, top-notch security, and a vibrant gaming community, ReddyAnn is more than just a platform—it’s your shortcut to an unparalleled gaming experience in India.https://reddyanna.shop/

  Reddy Anna 2024-03-10 16:33:22 https://reddyanna.shop/
  Svara
 • ReddyAnnaexch: Your Passport to Fantasy Gaming Excellence in India” – Discover how ReddyAnnaexch is revolutionizing online gaming IDs, offering a seamless, secure, and user-centric experience for fantasy sports enthusiasts across India.https://reddyannaexch.com/

  ReddyAnnaexch 2024-03-10 16:32:51 https://reddyannaexch.com/
  Svara
 • This article on yoga for beginners is fantastic! It provides clear and practical advice for those new to yoga. It’s a great resource for anyone looking to start their yoga journey. and If you’re a cricket fan waiting for the 2024 IPL to start, Reddy Anna’s Exclusive Club Membership can enhance your viewing experience. You may take your love of cricket to a whole new level by becoming a member of the exclusive Reddy Anna Club.

  Reddy Anna 2024-03-06 09:46:34 https://reddyanna-id.in/
  Svara
 • Elevate your gaming experience with SkyExch, your go-to platform for online cricket and sports IDs in India. With fast and reliable service, WhatsApp support, and bonus rewards, SkyExch is not just a brand; it’s a gateway to a world of immersive gaming. Unlock the thrill – choose SkyExch today! Visit https://skyexch.top/ to explore more and start your gaming journey.

  skyexch 2024-02-03 14:28:01 https://skyexch.top/
  Svara
 • Embark on your gaming adventure today at cricbet99.run, where trust and excitement converge. Join the community of players who rely on CricBet99 for an unparalleled gaming experience. Whether you’re strategizing your next move or celebrating a victory, CricBet99 is your gateway to authentic fantasy gaming at its finest.

  cricbet99 2024-02-03 13:03:58 https://cricbet99.run/
  Svara
 • Step into the world of unparalleled trust and authenticity with ReddyAnnaExch.com, a leading fantasy gaming platform. Recognized for its unwavering commitment to providing a genuine gaming experience, this site is the epitome of reliability in the market. Enjoy round-the-clock support and immerse yourself in authentic gameplay. Discover the thrill at www.reddyannaexch.com – your gateway to a trustworthy and exciting fantasy gaming adventure!

  reddy anna 2024-02-03 13:03:40 https://reddyannaexch.com/
  Svara
 • Elevate your gaming experience with SkyExch, your go-to platform for online cricket and sports IDs in India. With fast and reliable service, WhatsApp support, and bonus rewards, SkyExch is not just a brand; it’s a gateway to a world of immersive gaming. Unlock the thrill – choose SkyExch today! Visit https://skyexch.top/ to explore more and start your gaming journey.

  skyexch 2024-02-01 11:08:54 https://skyexch.top
  Svara
 • Introducing CricBet99, a leading online ID provider in India for cricket enthusiasts. Offering a seamless experience, CricBet99 ensures quick and secure access to cricket betting. With a user-friendly interface, this platform is your gateway to an immersive cricket betting experience. Explore more at CricBet99 https://cricbet99.run/ and elevate your online betting journey.

  cricbet99 2024-01-31 17:31:47 https://cricbet99.run/
  Svara
 • In the vibrant realm of online fantasy gaming, CricBet99 emerges as a premier destination for Indian enthusiasts. Offering a seamless and exhilarating gaming experience, CricBet99 is your go-to platform for cricket-based fantasy leagues. With a user-friendly interface, diverse contests, and lucrative rewards, it has become the top choice for fantasy sports aficionados. Navigate the thrilling world of virtual cricket with confidence, as CricBet99 ensures a fair and secure gaming environment. To embark on an exciting fantasy gaming journey, visit https://cricbet99.run/ and create your account today. Join the excitement and elevate your gaming experience with CricBet99!

  cricbet99 2024-01-30 11:23:57 https://cricbet99.run/
  Svara
 • Elevate your gaming experience with SkyExch, your go-to platform for online cricket and sports IDs in India. With fast and reliable service, WhatsApp support, and bonus rewards, SkyExch is not just a brand; it’s a gateway to a world of immersive gaming. Unlock the thrill – choose SkyExch today! Visit the official website at SkyExch to explore more and start your gaming journey.

  Official Website: https://skyexch.top

  skyexch 2024-01-19 09:08:41 https://skyexch.top
  Svara
 • Elevate your gaming escapades with SkyExch, your go-to platform for online cricket and sports IDs in India. Boasting fast and reliable service, WhatsApp support, and enticing bonus rewards, SkyExch transcends being a mere brand – it is your gateway to an immersive gaming world. Unlock the thrill, and choose SkyExch today! Visit the official website at SkyExch to delve deeper into the gaming realm and commence your exhilarating journey.

  Official Website: https://skyexch.top

  skyexch 2024-01-08 07:00:32 https://skyexch.top/
  Svara
 • Welcome to SkyExch, your ultimate destination for hassle-free online cricket and sports IDs in India. At SkyExch, we take pride in being the best online ID provider, offering an unparalleled experience for enthusiasts who love playing cricket on their smartphones. Read on to discover the world of SkyExch and the exciting features that set us apart.

  Official Website: https://skyexch.top

  skyexch 2024-01-07 10:24:20 https://skyexch.top/
  Svara
 • Celebrate the arrival of 2024 in style with CricBet99’s New Year Extravaganza! Elevate your cricket thrills with exclusive tournaments, bonuses, and community celebrations. Craft your New Year Dream Team and make every victory count. Join the cricket spectacle at https://cricbet99.run/ and welcome the new year with a bang! 🏏🎉

  cricbet99 2024-01-07 09:03:17 https://cricbet99.run/
  Svara
 • ”Fixtures” in the context of sports, especially cricket, refer to the schedule of upcoming matches or games. In cricket, fixtures are a list of planned matches that are set to take place between different teams, either in a tournament, series, or league. The fixtures outline the date, time, location, and participating teams for each match.

  Admin 2023-10-25 11:38:11 https://jaiambebook.com
  Svara
 • ”Fixtures” in the context of sports, especially cricket, refer to the schedule of upcoming matches or games. In cricket, fixtures are a list of planned matches that are set to take place between different teams, either in a tournament, series, or league. The fixtures outline the date, time, location, and participating teams for each match.

  sana 2023-10-25 11:37:25 https://theworld777.co.in
  Svara
 • ”Fixtures” in the context of sports, especially cricket, refer to the schedule of upcoming matches or games. In cricket, fixtures are a list of planned matches that are set to take place between different teams, either in a tournament, series, or league. The fixtures outline the date, time, location, and participating teams for each match.

  gupta ji 2023-10-25 11:36:51 https://diamondexchange.club
  Svara
 • ”Fixtures” in the context of sports, especially cricket, refer to the schedule of upcoming matches or games. In cricket, fixtures are a list of planned matches that are set to take place between different teams, either in a tournament, series, or league. The fixtures outline the date, time, location, and participating teams for each match.

  Aafsana 2023-10-25 11:36:29 https://saffronexch9.in
  Svara
 • ”Fixtures” in the context of sports, especially cricket, refer to the schedule of upcoming matches or games. In cricket, fixtures are a list of planned matches that are set to take place between different teams, either in a tournament, series, or league. The fixtures outline the date, time, location, and participating teams for each match.

  sikandar 2023-10-25 11:36:05 https://silverexchking.com
  Svara
 • ”Fixtures” in the context of sports, especially cricket, refer to the schedule of upcoming matches or games. In cricket, fixtures are a list of planned matches that are set to take place between different teams, either in a tournament, series, or league. The fixtures outline the date, time, location, and participating teams for each match.

  king avtar 2023-10-25 11:35:22 https://silverexchangeindia.com
  Svara
 • Fantastic article. But if you could go into more detail on this subject, I’d really appreciate it. If everyone contributed quality articles like you do, the internet would be a lot better place.

  Best betting id 2023-08-19 17:54:37 https://khelterahoindia.com/
  Svara
 • We will guide you through the process of obtaining a reputable and dependable Cricket ID, granting you access to endless betting opportunities and ensuring a seamless and user-friendly betting journey.

  badshahcric 2023-08-19 10:54:05 https://badshahcric.net/
  Svara
 • I never knew how much fun cricket betting could be until I tried it with an online cricket ID provider. It’s a fantastic way to immerse yourself in the game while enjoying the thrill of gambling. Casino games and cricket betting definitely go hand in hand!

  Ayanshi Arora 2023-07-18 13:05:21 https://pastebin.com/u/Ayanshi07
  Svara
 • The eight teams that will be participating in IPL 2023 are the Rajasthan Royals, Mumbai Indians, Chennai Super Kings, Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad, Kings XI Punjab, Kolkata Knight Riders, and Royal Challengers Bangalore.

  Reddy anna id 2023-05-29 12:41:57 http://reddyanna-id.in/
  Svara
 • The tournament will take place between April and May of 2023 and will feature a total of sixty matches. The tournament will be broadcasted live on television and online platforms, allowing cricket fans from around the world to enjoy the game.

  Reddy anna Online Book 2023-05-29 12:40:39 http://reddyanna-id.in/
  Svara
 • The Indian Premier League (IPL) is a professional T20 cricket tournament that was established in 2008. IPL 2023 will be the eighth edition of the tournament and will feature eight teams from all over India playing for the championship title.

  Reddy anna Book 2023-05-29 12:40:08 http://reddyanna-id.in//
  Svara
 • Thanks for sharing this insightful blog post. I really enjoyed reading it and found the information quite valuable.

  wallpaper 2023-05-26 18:36:32 https://wallpaperdot.com/
  Svara
 • The IPL 2023 season will follow the same format as the previous years, with 8 teams competing in cricket id a round-robin tournament.

  online id cricket 2023-05-24 11:55:55 https://world777-cricketid.com/
  Svara
 • The success of the IPL has led to the emergence of other popular T20 leagues all over the world.

  online betting id 2023-05-24 11:55:23 https://world777-cricketid.com/
  Svara
 • The IPL has also become the most-watched cricket league in the world, with an estimated viewership of more than 1 billion people.

  online cricket id 2023-05-24 11:54:49 https://world777-cricketid.com/
  Svara
 • The IPL has seen immense success since its inception, with the league becoming the most-attended cricket league in the world.

  cricket id 2023-05-24 11:53:40 https://world777-cricketid.com/
  Svara
 • The league is based on the popular Twenty20 cricket format, which consists of two online betting id teams of eleven players each.

  world777 login 2023-05-24 11:52:32 https://world777-cricketid.com/
  Svara
 • The Indian Premier League (IPL) is a professional Twenty20 cricket league established in 2008 and is considered to be one of the most popular and competitive T20 leagues in the world. world777 Fans all over the world eagerly await the upcoming season of IPL 2023, which is sure to be the most exciting one yet!

  world777 2023-05-24 10:46:29 http://world777-cricketid.com/
  Svara
 • The Indian Premier League (IPL) is the premier Twenty20 cricket competition in India, featuring the most talented cricketers from around the world. Since its inception in 2008, the IPL has become one of the most popular sporting events in the world, drawing millions of cricket fans from India and beyond.

  world777 2023-05-23 12:52:08 http://world777-cricketid.com/
  Svara
 • u get info about bca computer course in this post

  careerbanaohindi 2023-05-09 19:34:21 https://careerbanaohindi.com/bca-course-details-in-hindi/
  Svara
 • great info in this site

  gyantech 2023-05-09 19:31:36 https://gyantech.tech/
  Svara
 • Hot Bhojpuri actress name in this post

  Svara
 • Іt’s harɗ to find knowledgeable peoρle about this subject,
  however, you seem like yooս know what ʏou’re talking abօut!
  Thanks

  englishhindiblogs 2023-04-28 20:03:02 https://englishhindiblogs.com/
  Svara
 • Thɑnk you for the good wгiteup. It in truth wаs a entertaіnment account it.
  Glance complicated to more delivered agreeable from you! Howeve

  Best betting id 2023-04-28 20:02:28 https://rpexchange777.in/
  Svara
 • This post actսalⅼy madxe my day. You cann’t imagine just how much time
  I hаd spent for this information! Thanks!

  Online cricket id 2023-04-28 20:01:44 http://suvidya.org/
  Svara
 • Ι like the helpfuⅼ info you provide in your articles.
  I’ll Ьookmark yoᥙr weblog and check again her frequently.
  I ɑm qute sure I’ll learn lots of new ѕtuff right here! Good
  lujck foor the next.

  oyesonam 2023-04-28 20:01:13 http://oyesonam.xyz/
  Svara
 • Hello, its ɡood articⅼe about media print,
  we alll know media is a impressive source of facts.

  Best Cricket id Provider 2023-04-28 20:00:27 http://tarzanexch.com/
  Svara
 • Нello, everything is going perfectly here and ofcourse every one is saring information, that’s actuqlly excellent, kerp up writing.

  Best Cricket id Provider 2023-04-28 19:59:54 https://rpexchange777.com/
  Svara
 • Hello, iitѕ fastidious post concerning media print, we all understand media iss a fantastic source
  of infoгmatiߋn.

  Best betting id 2023-04-28 19:59:21 https://natraajonlinebook.com/
  Svara
 • Τhese are actually enormous ideas in about blogging.
  You have touched some fastidious factоrs here. Any way keep up wrinting.

  Online Satta 2023-04-28 19:58:54 https://everestonlinebook.in/
  Svara
 • I am regսlar visitor, һow are you everybody? This articcle posted at tһhis sitе is gеnuinely nice.

  Online cricket id 2023-04-28 19:58:16 https://everestonlinebook.com/
  Svara
 • Excellent ᴡebⅼog here! Alsoо your web site loaⅾѕ
  up fast! What web host are yyou the use of? Can I am getting yur associate hyperlink in your host?
  I desiгe my website loaded up as fasdt as yoours ⅼol

  Best Cricket id Provider 2023-04-28 19:56:47 https://realplay777.com/
  Svara
 • Нi there to еvery ƅody, it’s mү first visit of
  this weƄsite; thhis webpage consists of ɑѡesome and actᥙally good stuff for гeaders.

  Best betting id 2023-04-28 19:56:15 https://realplay777.in/
  Svara
 • i appriciate u

  rrohit 2023-04-28 14:11:15 https://google.com
  Svara
 • Anybody interested in this subject should read this article. The information offered is both instructive and insightful, and the author’s writing style is interesting.

  2048 game 2023-04-06 06:45:03 https://2048-game.co/
  Svara
 • Gacha is one of the best game, and thanks for these tips.

  John 2023-02-20 13:28:04 https://gachaart.net/
  Svara
 • Thanks for sharing this amazing fitness tips.

  Gacha Nebula 2023-02-20 13:27:32 https://gachanebula.com/
  Svara
 • Meeting your article has been a great help to me.
  It’s late, but I’m so proud to see your post even now.
  I always support your writing

  토토 갤러리
  토토 사이트 추천
  토토 커뮤니티
  온 카지노
  카지노
  https://www.j9korea.com

  jaeseu 2023-02-14 07:58:02
  Svara
 • Your blog provided us with valuable information. I am looking forward to read more blog posts from here keep it up!!

  Yellowstone Merchandise 2022-11-28 10:02:04 https://www.celebsmoviejackets.com/yellowstone-merch
  Svara

Metro Mode Club

SE ALLT
metro mode rekommenderar

Signa upp dig till vårt nyhetsbrev!